Търговия и преработка на дървен материал

Внос на дървесина от фирма Ниста
От месец февруари 2008 година фирма Ниста-93 започна да внася дървесина от Естония и Финландия.
 
@Copyright ЕТ Ниста-93 2008 www.nista-93.com